Leen en Emilie van Admishift ontzorgen ondernemers van administratieve taken

Sinds juni 2020 richtten  Emilie Verhaeghe (36) en Leen Van Kerkhove (32) Admishift op. Deze onderneming is ontstaan vanuit de vraag hoe ze een oplossing konden bieden om kleine en middelgrote ondernemers aan uitstekende administratieve krachten te helpen.

“Admishift ontstond vanuit een logische noodzaak”, stelt onderneemster Emilie. “Eind 2019 leerden we elkaar kennen dankzij een gemeenschappelijke zakenrelatie. We moesten allebei steeds vaker nieuwe aanvragen om ondernemers administratief te ondersteunen, weigeren.”

Emilie startte in 2017 met Admily Office Support na een carrière van 12 jaar op onder andere de hoofdzetel van Barco in Kortrijk. Leen werkte lange tijd in kwaliteitsmanagement en begeleidde administratief het bedrijf van haar echtgenoot van eenmanszaak naar werkgever van acht medewerkers. “Het is ondertussen twee jaar terug dat ik Taskshift op poten zette”, ontvouwt onderneemster Leen. “Te vaak zitten kleine ondernemers vast in een vicieuze cirkel. Het kwartaal loopt ten einde, de chaos is stilaan onoverzichtelijk en dan moet dat opgelost worden om drie maanden later hetzelfde voor te hebben. Dat is niet het scenario dat wij voor ogen hebben. We zijn geen opruimers, maar willen een meerwaarde bieden vanuit een constant onderhoud zodat die chaos nooit komt. Vanuit onze twee eigen ondernemingen ontstond Admishift dat sneller, flexibeler en veel goedkoper administratieve ondersteuning kan bieden dan een halftime in loondienst.”

We linken dus vanuit een netwerk, dat in elke richting steeds groter wordt, de juiste mensen aan elkaar. Hierbij mikken we op een lange termijnrelatie waarbij we meedenken, meewerken en meegroeien. Aan een onderneming werken of in een onderneming werken, het zijn twee zeer verschillende dingen. Het gaat niet om perfecte mensen, wel om de perfecte match”, zegt Emilie. “Het is altijd een combinatie van persoonlijkheid, capaciteiten en kennis. Mocht het echt zo simpel zijn, dan hoefden we Admishift niet te creëren. Ondertussen bepalen we mee de regels en de voorwaarden van onze job en kunnen we waken over de kwaliteit. Bijkomend  geven we ondernemers en andere freelancers in de administratieve sector een duwtje in de rug om met succes en voldoening verder door te groeien.”

Eind oktober kondigde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) onder meer financiële steun aan voor huisartsen en ziekenhuizen om de extra administratieve last door de coronapandemie het hoofd te bieden. “Ook voor de zorgsector kunnen we met Admishift iets betekenen  waardoor zij zich kunnen focussen op de mensen die hun zorg hard nodig hebben”, besluit Leen Van Kerkhove. (GV)