Als administratieve freelancer de juiste projecten en klanten vinden kan een uitdaging zijn. De constante afweging tussen het spotten van nieuwe opdrachten, correcte projectafspraken maken, stipt je vergoedingen ontvangen en tijd besteden aan marketing en sales kan overweldigend zijn.

En dan is Admishift een betrouwbare partner voor freelancers, waardoor freelancers zich kunnen richten op wat ze het beste doen: hun ervaring en expertise in de praktijk delen en omzetten in actie.

Bij deze enkele voordelen voor freelancers in de samenwerking met Admishift op een rijtje:

1. Breder netwerk

Admishift opent deuren naar een uitgebreid netwerk van potentiële klanten en kwalitatieve projecten. Ons uniek concept verbindt gedreven en ervaren freelancers met bedrijven die op zoek zijn naar extra werkkracht met specifieke vaardigheden. Ons breed netwerk vergroot de kansen voor freelancers om opdrachten te vinden die perfect aansluiten bij hun expertise.

2. Heldere en correcte projectafspraken

Duidelijkheid en goede afspraken zijn essentieel voor een succesvolle en blijvende samenwerking. Admishift zorgt voor heldere projectafspraken tussen freelancers en opdrachtgevers. Door middel van transparante communicatie en correcte samenwerkingsovereenkomsten worden verwachtingen en invulling duidelijk gedefinieerd, wat resulteert in een soepel verloop van projecten.

3. Verloning volgens eigen inschatting

Bij Admishift hebben freelancers de vrijheid om hun eigen tarief in onderaanneming voor te stellen. Omdat wij elke freelancer in zijn of haar waarde willen laten en een eerlijke marktconforme verloning volgens vaardigheden en ervaring willen bieden. Bij Admishift trekken we immers volop de kaart van een langetermijnsamenwerking waarbij de freelancer zich gewaardeerd en correct vergoed voelt.

4. Stipt betaald

Financiële houvast is een prioriteit voor veel freelancers. Admishift staat garant voor stipte betalingen aan haar freelancers, waardoor freelancers zich kunnen concentreren op het uitvoeren van hun activiteiten, zonder zich zorgen te hoeven maken over betalingskwesties.

5. Systematische opvolging

Freelancers worden niet aan hun lot overgelaten: Admishift volgt op geregelde tijdstippen het verloop van de projecten op, biedt ondersteuning en is een klankbord bij vragen en uitdagingen. Ons partnerschap gaat verder dan het matchen van freelancers en opdrachtgevers: wij bieden volwaardige ondersteuning die voor wisselwerking, succes en groei zorgt.

6. Ontzorging op vlak van marketing en sales

Marketing en sales zijn intensieve bezigheden op vlak van energie en kosten, en Admishift begrijpt dat dit voor freelancers niet altijd evident is. Wij nemen onze freelancers mee in onze doorgedreven marketing- en salesactiviteiten, waardoor freelancers zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten.

7. Selectie en filtering van projecten door Admishift

Vooraleer Admishift een project aan de freelancers aanbiedt hebben we zelf een grondige intake en selectie gedaan. Hierdoor stellen we enkel de meest relevante en geschikte opdrachten aan onze freelancers voor. Omdat we maatwerk leveren bieden we elke freelancer louter deze projecten aan die naadloos aansluiten bij zijn of haar vaardigheden en interesses.

Surplus – Klaar voor Groei?

Bij Admishift geloven we in groei, niet alleen voor onze klanten maar ook voor de freelancers met wie we samenwerken. Wij selecteren zorgvuldig ondernemingen die klaar zijn voor expansie en die willen samenwerken met gemotiveerde, talentvolle en ervaren freelancers.

Als freelancer via Admishift heb je niet alleen toegang tot een aantrekkelijk scala aan projecten, maar krijg je ook de kans om zelf verder professioneel te groeien. Met onze ondersteuning en een breed netwerk om op terug te vallen, creëren we samen een samenwerking waarin respect, welbevinden, waardering en zelfontwikkeling centraal staan.