Werken met freelancers, het is een veelbesproken thema de laatste tijd. Steeds meer mensen kiezen heel bewust voor het statuut als freelancer, en steeds meer bedrijven gaan met freelancers in zee.

Wij als Admishift geloven heel sterk in het inzetten van freelancers voor administratieve ondersteuning, omdat we ervan overtuigd zijn dat een freelancer heel wat voordelen biedt voor jou als ondernemer en de gemiddelde Vlaamse KMO.

Weet jij als ondernemer niet altijd even goed wat te denken van freelancers? Hoe verloopt het samenwerken met een freelancer? Wat kan een freelancer betekenen voor mijn administratie? Wel, laat ons je dan even op sleeptouw nemen.

Frisse kijk

Een freelancer heeft een bepaalde bagage, komt op verschillende werkplekken, en dit speelt in jouw voordeel als ondernemer omdat de freelancer met een andere bril naar jouw onderneming en de lopende processen kijkt. Als ondernemer doe je bepaalde administratieve zaken volgens een bepaald patroon omdat het een gewoonte is om ze op deze manier aan te pakken, een frisse blik van een freelancer kan leiden tot nieuwe inzichten en optimalisaties.

Bovendien heeft een freelancer vanuit andere projecten ervaring met het opvolgen van administratieve taken, wat kan leiden tot kruisbestuiving. Freelancers zijn dankzij hun dagelijkse activiteit binnen het administratieve domein op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends, wat gevoelig kan bijdragen tot het introduceren van nieuwe benaderingen binnen jouw onderneming.

Mindset als ondernemer

Een freelancer is een persoon die heel specifiek en gericht kiest voor het statuut als zelfstandige. Vaak zijn dit personen die enige tijd in loonverband gewerkt hebben tot ze op een bepaald moment beslisten om hun vleugels uit te slaan en op eigen benen te staan. Waarom? Omdat het ondernemerschap hen aanspreekt en energie geeft.

Eigen beslissingen nemen, werk aanvaarden dat je 100% ligt, resultaatgericht werken, zicht op je toegevoegde waarde, voldoening aan je job, vrijheid naar tijdsbesteding toe,… het zijn enkele veelgehoorde factoren die meespelen om de stap naar freelancing te zetten.

En net deze mindset, deze durf om te ondernemen, uit een gouden kooi te stappen en het heft in eigen handen te nemen, de drive om naar concrete doelen toe te werken is een groot voordeel voor jou als ondernemer om een samenwerking met een freelancer aan te gaan. Een freelancer weet waar voor ondernemers de zwaartepunten, de prioriteiten en de moeilijkheden liggen en kan hier snel en efficiënt op inspelen en meestappen in jouw verhaal en er een actieve rol in spelen.

Tijdswinst en efficiëntie

Omdat administratie als het ware de core business en expertise van de freelancer is, zal een freelancer door de band genomen een pak sneller en efficiënter administratieve taken uitvoeren. Dag in dag uit met administratie en de daar bijhorende processen bezig zijn leidt ertoe dat de freelancer sneller de zaken kan verwerken dan de gemiddelde zaakvoerder bij wie administratie vaak een noodzakelijk kwaad is dat tussen de operationele en strategische taken opgevolgd moet worden. De nodige ervaring en focus dragen automatisch bij tot efficiënter werken, wat voor jou als ondernemer een win-winsituatie is gezien een freelancer volgens daadwerkelijke prestaties vergoed wordt.

Als een freelancer administratieve taken overneemt, betekent dit bovendien tijdswinst voor jou als zaakvoerder, tijd die je zonder twijfel nuttig kunt invullen met factureerbare taken, strategieën uitzetten, werken aan verdere groei, gezin, vrije tijd,…

Helder en transparant

We leven steeds meer in een maatschappij waar we betalen voor hetgeen we gebruiken, niet meer en niet minder. Denk maar aan je abonnement digitale televisie, streamingdiensten, autodelen, parkeren via nummerplaatherkenning,… Exact zo werkt het ook met freelance administratieve ondersteuning: je vergoedt de freelancer volgens zijn of haar exacte prestaties.

Bovendien is de tarifering heel transparant volgens een uurtarief en eventueel bijkomende vaste vergoedingen die op voorhand afgesproken worden. Je hoeft geen rekening te houden met verplichte betaling in geval van afwezigheid door ziekte of vakantie, vakantiegeld, eindejaarspremie, verplichte verzekeringen en lidmaatschappen, opleidingskosten,… Die 100% transparantie laat jou als ondernemer toe om op voorhand je budget per week/maand/jaar voor administratieve opvolging te bepalen en te controleren.

Flexibiliteit

Het volgende klinkt vast heel herkenbaar: je hebt teveel administratie om het allemaal zelf te blijven opvolgen, maar er zijn nu ook niet voldoende administratieve taken om hiervoor iemand in loondienst te nemen. Zit er dan niks anders op dan te wachten tot je bedrijf nóg verder gegroeid is en er wél voldoende taken zijn om iemand in dienst te nemen? Of op je tanden bijten en alles zelf blijven doen? Dat hoeft niet per se: als je kiest voor freelance administratieve hulp dan kan je deze ondersteuning flexibel inschakelen, helemaal volgens jouw noden als ondernemer.

Een freelancer reserveert de nodige tijd voor jou per week waardoor je verzekerd bent van continuïteit en nauwe opvolging. De freelancer is al het ware een administratieve powerbank voor jouw bedrijf, dat tikkeltje meer om de administratieve motor vlot draaiende te houden zonder je eigen capaciteit teveel te hypothekeren.

Daarnaast lijkt het naar de buitenwereld toe alsof de freelancer deel van je onderneming uitmaakt, omdat freelancers flexibel ingesteld zijn en per opdracht een verschillend petje te kunnen opzetten. Het draagt in ieder geval bij aan de perceptie van jou als professional mét een toegewijd team waarbij ieder zijn of haar expertise heeft.

Verhelderend, niet? En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want met Admishift bieden we administratieve ondersteuning voor zelfstandigen, en het is een bewuste keuze om hiervoor exclusief met freelancers samen te werken. Net omdat wij zo overtuigd zijn van de voordelen die een administratief freelancer voor een onderneming biedt.

Wil je eens vrijblijvend praten over freelance administratieve hulp? Geef ons dan zeker een seintje, Contacteer ons hier en we kijken graag met jou of we met de Admishift-freelancers je bedrijf kunnen ondersteunen!