FAQ

Nee, Admishift is geen interimkantoor.

Anders dan een interimkantoor engageren wij ons om op lange termijn mee te stappen op jouw ondernemerspad. We bieden op structurele basis ondersteuning omdat we volop de kaart trekken van continuïteit en nauwgezette opvolging van jouw backoffice.

Waar we ook verschillen van interimkantoren is dat wij bedrijven ondersteuning bieden door ervaren zelfstandige freelancers in te schakelen die zelf over een ondernemersmindset beschikken, we werken als het ware voor ondernemers door ondernemers.

Bovendien is onze dienstverlening puur maatwerk: we bieden administratieve ondersteuning volgens de specifieke behoeften qua tijd en taakinhoud van jouw onderneming, niet meer en niet minder.

Daarnaast zetten we sterk in op persoonlijke kenmerken: naast de functiegerelateerde vereisten spelen het profiel en de samenstelling van jouw onderneming een minstens even belangrijke rol om de perfecte match met onze freelancers te maken.

Dankzij onze zorgvuldige selectie beschikken onze freelancers over de juiste kennis en ervaring voor jouw specifiek project. Hierdoor is de meerwaarde van onze diensten van bij het begin duidelijk, is de inloopperiode beperkt en is de continuïteit en kwaliteit van jouw backoffice gegarandeerd.

Op Admishift kan je rekenen als je op zoek bent naar een kwalitatieve en structurele langetermijnsamenwerking op maat om jouw backoffice te ondersteunen en te versterken.

Absoluut niet! Bij Admishift geloven we dat administratieve ondersteuning essentieel is voor elke onderneming met een heldere strategie en een groeimentaliteit.

Of je nu een groot bedrijf bent dat op zoek is naar verbeteringen in de bestaande workflow en aanvullende werkkracht bij het bestaande team of je bent een kleine zelfstandige die klaar is om te groeien en nood heeft aan een ervaren allround freelancer, wij staan voor je klaar.

Bij Admishift trekken we de kaart van ondersteuning op maat. We zorgen voor de perfecte match tussen klant en freelancer, omdat we begrijpen dat iedere onderneming uniek is en specifieke behoeften heeft.

De omvang van je onderneming is hierbij niet zozeer van belang; het gaat om de weg die je wilt bewandelen en de strategie die je voert om je doelen te bereiken. Want wij zetten graag mee onze schouders onder jouw verdere groei met de geknipte freelancer volgens jouw organisatie en jouw noden.

Ons antwoord: niet noodzakelijk. Op het eerste gezicht lijkt het tarief van een freelancer misschien hoger, maar het is belangrijk om alle factoren naast elkaar te leggen bij het vergelijken van de kosten van een freelancer met die van een werknemer in loondienst.

Freelancers werken veelal met all-in tarieven, wat betekent dat alle kosten in hun tarief zijn inbegrepen. Dit wil zeggen dat je bij het inschakelen van een freelancer niet moet instaan voor tal van bijkomende kostenfactoren die bij medewerkers via loondienst gelden, zoals sociale bijdragen, preventie en gezondheid, arbeidsongevallenverzekering, eindejaarspremie, gewaarborgd loon bij ziekte, betaalde feestdagen, vakantiegeld, extralegale voordelen, enzovoort.

Een ander belangrijk punt is dat freelancers niet op de sociale balans van een onderneming wegen, omdat ze via een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst worden ingezet en volledig als een kost opgenomen worden.

Niet te vergeten: een freelancer kan je inzetten volgens de specifieke behoeften van je bedrijf. Heb jij bijvoorbeeld slechts 1 dag per week ondersteuning nodig, dan hoef je niet meteen een parttime werknemer met het bijhorende kostenplaatje in dienst te nemen en bovendien ook zorgen voor voldoende tijdsinvulling voor deze persoon. In zo’n situatie kun je kiezen voor een freelancer voor de taken en de tijdsbesteding die jij voorop stelt. Dit zorgt naast flexibiliteit ook voor een overzichtelijk en gecontroleerd budget.

Bij Admishift werken we met transparante afspraken en tarieven, zodat je precies weet waar je aan toe bent. Je betaalt alleen voor de diensten die je gebruikt, volgens de vooraf afgesproken tarieven en voorwaarden.

Neen, we zijn geen boekhouders. 

Wél werken we in uitstekende harmonie samen met tal van boekhouders en boekhoudkantoren, omdat onze diensten perfect aansluiten op hun diensten.

Boekhoudkantoren gaan zich meer en meer concentreren op hun kerntaken: inboeken, indienen van aangiftes, fiscale formaliteiten in orde brengen, neerleggen van jaarverslagen, opstellen van balansen, fiscaal advies, etc. In deze tendens zijn boekhouders vaak vragende partij om de te verwerken informatie van de klant zo net en tijdig mogelijk aangeleverd te krijgen, bij voorkeur digitaal in plaats van op papier.

En hier komt Admishift in het verhaal, Admishift concentreert zich op de voorbereidende taken rond boekhouding. Onze gespecialiseerde freelancers digitaliseren waar nodig, bundelen alle documenten netjes en leveren ze op geregelde tijdstippen met respect voor de geldende deadlines aan de boekhouder. Op deze manier is de ondernemer ontzorgd van deze taken terwijl de boekhouder de nodige info heeft om zich te richten op zijn specifieke vakgebied.

De freelancers van Admishift vormen de uitvoerende brug tussen ondernemers en hun boekhouder, waarbij ieder zich concentreert op zijn specialisaties en kerntaken.

Het gedetailleerd antwoord op deze vraag is best uiteenlopend. Heel kort door de bocht kunnen we zeggen dat we allerhande administratieve taken bij KMO’s uitvoeren.

Een standaard takenpakket omschrijven is niet zo eenvoudig, want we werken 100% op maat van de klant, volgens zijn of haar noden en behoeften. Uiteraard zijn er heel wat taken die vaak terugkeren, dus bij deze een oplijsting van veelvoorkomende taken waarvoor onze experts worden ingeschakeld:

 • Opvolgen van mailboxen
 • Opmaken en opvolging van offertes
 • Bestellingen invoeren en opvolgen
 • Stocklijsten controleren en aanvullen
 • (Kantoor)materiaal bestellen
 • Planning maken
 • Werkbonnen verwerken
 • Opmaken verkoopfacturen
 • Opvolgen van te ontvangen betalingen
 • Digitaliseren van aankoop- en verkoopfacturen
 • Klaarzetten van betalingen
 • Bedragen aan facturen linken
 • Communicatie en samenwerking met boekhouder
 • Interne opvolging personeels- en loonadministratie
 • Communicatie en samenwerking met sociaal secretariaat
 • Aanspreekpunt voor de werknemers
 • Subsidiedossiers opvolgen

Deze lijst is niet beperkend, al opteren we er heel specifiek voor om ons te focussen op ondersteunende administratieve taken.

We werken steeds aanvullend op en in goede onderlinge verstandhouding met specialisten in bepaalde materie, zoals bijvoorbeeld de boekhouder en het sociaal secretariaat.

Dit is een bewuste keuze omdat we ervan overtuigd zijn dat we de allerbeste service leveren daar waar onze expertise en ervaring ligt.