Over Admishift

Wij bieden administratieve ondersteuning bij kleine en middelgrote ondernemingen.

Admishift is een onderneming die geboren is uit Admily en Taskshift.

Voor onze dienstverlening doen wij een beroep op een uitgebreid team van zorgvuldig geselecteerde zelfstandige freelancers. Wij werken als het ware door ondernemers voor ondernemers. 

De freelancers van Admishift weten dankzij hun zelfstandig statuut maar al te goed wat het is om ondernemer te zijn, ze redeneren als ondernemer, denken proactief mee, weten wat belangrijk is binnen een onderneming en zijn altijd bereid om een tandje bij te steken voor een optimaal resultaat.

 Dankzij deze administratieve talenten met elk hun eigen expertises en netwerk kunnen we een volledige dienstverlening aanbieden, die zich uitstrekt in een brede regio. Als het ware zorgen we met Admishift voor de juiste persoon op de juiste plaats, een win-winsituatie voor beide partijen.

En ons verhaal gaat terug in de tijd, want zowel Leen als Emilie werken op vandaag nog operationeel als adviserende freelancer in het administratieve domein.

Leen Van Kerkhove

Sinds 2008 verzorgt Leen de administratie binnen het tuinaannemingsbedrijf van haar echtgenoot. Als medezaakvoerder neemt ze de volledige back office voor haar rekening: offertes opmaken, nacalculaties uitvoeren, loonadministratie, aankoopfacturen verwerken, betalingen uitvoeren, voorbereidende boekhouding, marketing, …

Via de zaak kwam Leen vaak in contact met zelfstandigen die aangaven hun administratie vaak als een noodzakelijk kwaad te ervaren waaraan ze te weinig tijd konden of wilden besteden.

Het is enerzijds vanuit haar passie voor optimalisatie en anderzijds vanuit haar gedrevenheid om andere ondernemers vooruit te helpen dat Leen de stap zette naar fulltime zelfstandige. In 2019 startte ze Taskshift waarbij ze zelf administratieve ondersteuning verleende bij verschillende bedrijven.

Emilie Verhaeghe

Emilie deed doorheen de jaren een ruime ervaring op in de bedrijfswereld. Vanuit haar voornamelijk commerciële en administratieve functies ging Emilie steeds meer en meer beseffen hoe belangrijk een goed draaiende ondersteunende binnendienst is bij een onderneming. Een correcte en efficiënte interne opvolging is als het ware de ruggengraat voor een succesvol bedrijf.

Daarnaast kriebelde het al jaren om professioneel op eigen benen te staan net zoals enkele van haar familieleden en daarbij andere eerder kleinschalige ondernemers een duwtje in de rug te geven door haar vergaarde kennis en ervaring actief in te zetten.

In 2017 richtte Emilie haar eigen zaak Admily Office Support op. Haar specialiteit is het analyseren van bestaande situaties, integratie in de bestaande structuur, snel schakelen en op heel korte termijn meerwaarde voor een bedrijf creëren door de continuïteit te verzekeren en de efficiëntie te verhogen.

Leen en Emilie

Eind 2019 leerden Leen en Emilie elkaar kennen dankzij een gemeenschappelijke zakenrelatie. De klik was er meteen, en we ontdekten al heel snel dat we 1 grote gedeelde ambitie hebben: zoveel mogelijk ondernemers én andere freelancers een duwtje in de rug geven om verder door te groeien en te bloeien. We bleven niet bij de pakken zitten en werkten ons idee verder uit, en zo is Admishift sinds juni 2020 een feit.

“Als twee gelijkgestemde en gedreven dames leerden we elkaar kennen via een gemeenschappelijke zakenrelatie. Al gauw ontstond de idee om de handen in elkaar te slaan, vanuit de gedachte dat we met twee sterker staan en meer kunnen realiseren. Dankzij ons uitgebreid netwerk van freelancers kunnen we het aanbod naar de markt aanzienlijk uitbreiden met extra tijd en bijkomende taken en op die manier op een kwalitatieve manier antwoord bieden op de steeds groter wordende vraag vanuit ondernemingen. Met Admishift trekken wij resoluut de kaart van hoogkwalitatieve dienstverlening gecombineerd met een persoonlijk en heel open contact met onze klanten én onze freelancers.”